Vrijwilligers


Een vereniging zoals DJK-ZAR draait volledig op vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn van essentieel 
belang en zonder hen is het onmogelijk om o.a. trainingen en wedstrijden te organiseren. De vrijwilligers zijn de sporters zelf, ouders en belangstellende van DJK-ZAR.

Vrijwilligers bij onze club

Vrijwilligers bij ONZE club

 

Een vereniging zoals DJK-ZAR draait volledig op vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn van essentieel belang en zonder hen is het onmogelijk om o.a. trainingen, wedstrijden en evenementen te organiseren. De vrijwilligers zijn de sporters zelf, ouders en belangstellenden van DJK-ZAR.

 

Ons doel is het verenigingsgevoel met meer vrijwilligers zo te vergroten dat de vrijwilligerstaken klein blijven en makkelijk overdraagbaar zijn. Vele handen maken licht werk en zal meer mensen dat verenigingsgevoel geven waarnaar wij streven.

 

Vooral ouders zijn belangrijk voor een vereniging (zeker bij de jonge zwemmer). Binnen de zwemvereniging zijn er talloze taken die kunnen worden ingevuld door ouders van leden. Het kan hierbij gaan om een permanente taak, een meermalige taak of een eenmalige taak.

 

Wat kan ik doen?

Wat zou u als ouder voor de vereniging kunnen doen?

                        Officials, tijdwaarnemer bij het wedstrijdzwemmen bijvoorbeeld

                        Begeleiding bij wedstrijden, zowel bij wedstrijdzwemmen als waterpolo

                        Op- en afbouwen van het zwembad bij thuiswedstrijden

                        Ondersteunende werkzaamheden tijdens de thuiswedstrijden

                        Meehelpen/organiseren van activiteiten zoals: Sinterklaasfeest & onderlingewedstrijden

 

Kost dat niet heel veel tijd?

De taken kosten relatief weinig tijd. Ouders kunnen, door een taak op zich te nemen, de vereniging behoorlijk helpen. Door zelf te assisteren bij bepaalde activiteiten hebben de ouders een prima mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan een optimaal sportklimaat voor hun kinderen. Als iedere ouder een steentje bijdraagt dat hoeven niet steeds dezelfde ouders klaar te staan.

 

Voor de sporters zelf zijn er meer specifiekere taken, zij hebben de kennis van de sport.

Sportspecifieke taken zijn:

                        trainer of assistent bij trainingen

                        coach/begeleider

                        officials; tijdwaarnemer wedstrijdzwemmen, scheidsrechter en w-official bij waterpolo.

 

Niet-sportspecifieke taken zijn:

                        bestuurslid

                        commissielid

                        assisteren bij de organisatie van nevenactiviteiten, zoals toernooien

 

Wij van zwemvereniging DJK-ZAR gaan ervan uit dat de sporters en ouders van onze zwemmers ook een steentje willen bijdrage zodat alles goed en soepel loopt. Zeg niet meteen nee, maar bedenk dat ook een paar uur in het jaar, of een kwartiertje per maand, ons al enorm kan helpen. Als u mee wilt helpen dan kunt u zich opgeven via vrijwilliger@DJK-ZAR.nl.

 

Heb je een goed idee en wil je dat zelf organiseren? Overleg het met ons en dan regelen we het samen!

 

Dankzij onze vrijwilligers bestaat DJK-ZAR volgend jaar 30 jaar en het zou mooi zijn om dit nog vele jaren te mogen laten voortduren. 

 

Groet,

Peter, Irma, Isabella, Karin, Danny, Ton, Dennis en Diana

Participatie commissie van DJK-ZAR

Kom een keertje mee trainen


Lijkt het je leuk om een keertje mee te trainen of om een les te komen volgen? Kom gerust een keertje langs om te kijken. Klik hier voor alle informatie over inschrijvingen, tijden en andere informatie.